Een paar verbeteringen

1995

Direct na aanschaf en anker met lier aangeschaft bij J. Strikwerda (Schraard). SRF (Tichelaar, Harlingen) heeft de kluiverboom scharnierend gemaakt, een kettingbak aangebracht en kluisgat gemaakt.

1996

GPS

1997-98

Een nieuw zeilplan laten tekenen (Deelstra, Gaastmeer).

Door Tichelaar een nieuwe roef op laten zetten. Dit keer met stahoogte in de hele ruimte.

De masten zijn aan dek gezet (i.p.v. gestoken) om wat meer vierkante meters zeil te kunnen voeren.

Het stuurhuis is iets lager geworden (onderbouw weg). Deugdelijke gasbun geplaatst.

Het stuurwerk is hydraulisch gemaakt (Smits, SRF, Harlingen). Buiten sturen werd hierdoor ook mogelijk.

Rondom op railingen aangebracht.

Kompas gecompenseerd.

2001

In september is de bedrading in de machinekamer vervangen (Smits b.v., SRF te Harlingen). Gescheiden lichtaccus, met extra dynamo geplaatst. Extra filters (diesel) geplaatst. Mangaten in de tanks aangebracht

Bij Vooruit (Zaandam) nieuwe afsluiters laten plaatsen.

De schroef is opgedikt en verbreed (Jooren, Dordrecht). Dat hielp, grofweg een knoop erbij. Voor details zie grafiek en een plaatje tijdens het werk.